taktum

Pavel Brunclík – Diverse

21. 6.–30. 9 2012, Obecní dům Praha.
Výstava fotografií Pavla Brunclíka.

Projekt

Výstava tvorby Pavla Brunclíka (*1950) s názvem DIVERSE byla první souhrnnou přehlídkou děl tohoto fotografického solitéra, který se na umělecké scéně pohybuje už třicet let. Představila jeho fotografie v rámci čtyř tematických okruhů, jimž se Brunclík celý život věnuje: Cizí ženy, Krajiny, Geometrie nahoty a Portréty. Výstavu doprovodila stejnojmenná publikace.

Pavel Brunclík je fotograf, který se nesoustřeďuje jen na jediné téma, ale má jich hned několik - odtud název výstavy DIVERSE. Některým z nich se věnuje trvale nebo se k nim s přestávkami vrací, jiná jsou charakteristická jen pro určitá období. K těm základním patří krajiny, ženy a portréty.

Nejvytrvaleji se Brunclík věnuje krajinám v jejich nekonečných proměnách. Jsou různého typu a také z četných míst celého světa. Některé zachycují krajinu v celkovém pohledu, jiné se zaměřují na struktury nebo na detaily. Projevuje se v nich autorův smysl pro vyjádření prostoru, pro vystižení atmosféry, zachycení tvarů představujících jakési krajinné „sochy". Někdy přírodu ztvárňuje záměrně takovým způsobem, aby nebylo možné rozpoznat skutečné měřítko.

Dalším tématem jsou akty. Cyklus Cizí ženy se rozvíjel od poloviny osmdesátých do poloviny devadesátých let 20. století. Má zajímavou atmosféru danou jednak zvláštními typy a jednak určitými situacemi a zvoleným prostředím. Některé fotografie se řadí do sérií zachycujících příběh, jiné jsou solitérní a přesvědčivě navozují určitou náladu. Někdy nebylo snadné zvolit správný okamžik k uskutečnění fotografií, které vznikaly i na veřejných místech. Často šlo o intimní situace, ale vždycky vystižené s vybraným vkusem.

Geometrie nahoty se rodila už od raného období, kdy Pavel Brunclík studoval na pražské FAMU. Již tehdy ho upoutal balet. K tématu se vrátil v letech 2005 - 2007. Původně zamýšlel dělat momentky, ale pak téma záměrně estetizoval. Uvědomil si totiž, že se kompozice utvářené těly tanečníků musí přesně určit, aby se mohlo správně nastavit osvětlení, aby vztahy mezi celkem a detaily byly co nejdokonalejší. Aranžované fotografie však samozřejmě vycházejí z baletních prvků, z nápadů tanečníků i fotografa. I když se pozice musely v některých případech několikrát opakovat, tak snímky na diváky často působí, jakoby vznikly v pohybu.

Posledním ze základních témat jsou portréty, kterým se autor věnuje již od sedmdesátých let. V letech 2009 - 2011 vytvořil soubor 46 Čechů. Fotografoval velké osobnosti z nejrůznějších oborů od přírodovědců a lékařů až k filozofům, hercům, hudebníkům či výtvarným umělcům. Dokázal je zachytit v typickém prostředí i s charakteristickým výrazem, někdy opět kompozici rafinovaně aranžoval.

Pavel Brunclík má za sebou řadu výstav nejen u nás, ale i v zahraničí, jeho publikace  o jednotlivých tématech získaly několikrát cenu za fotografickou publikaci roku. Bylo jich vydáno celkem pět, každá z nich byla věnována jen jedinému okruhu. Tentokrát vznikla první kniha i výstava, které zahrnuly reprezentativní výběr z celého autorova díla.

Koncepce výstavy: Katarina Brunclíková, Jiří Machalický

Realizace: Taktum, s.r.o. ve spolupráci s Obecním domem v Praze

www.obecnidum.cz,
www.taktum.cz,
www.pavelbrunclik.com

Galerie

Pavel Brunclík – Diverse
Pavel Brunclík – Diverse
Pavel Brunclík – Diverse
Pavel Brunclík – Diverse
Pavel Brunclík – Diverse
Pavel Brunclík – Diverse

Partneři

AGEL
Česká spořitelna
Vodafone

Pro média