taktum

Městem posedlí

10. 10. 2012–13. 1. 2013, Městská knihovna.
Mezinárodní výstava graffiti a street artu.

Naposledy Posedlí

27. ledna 2013 byla ukončena výstava Městem posedlí v Městské knihovně Galerie hlavního města Prahy.

Mezinárodní výstava, které se zúčastnilo šestadvacet autorů ze zahraničí a z ČR a jejíž konání inicioval bývalý šéf kurátor GHMP Karel Srp, skončila 27.ledna 2013, když byla pro velký zájem o čtrnáct dní prodloužena. Navštívilo ji 21 337 lidí.

Městem posedlí je název, který označuje jednu zvláštní moderní a postmoderní vášeň – lásku k městu, která překročila obvyklé hranice a proměnila se
v kreativní obsesi. Posedlost zná oba póly – pozitivní i negativní, a stejně tak tomu je s graffiti a street artem, které byly obsahem stejnojmenné mezinárodní výstavy. Zápornou stránku tohoto vizuálního fenoménu posledních cca 50 let není třeba rozebírat. Všudypřítomnost „stříkaného umění“ však nutí k zamyšlení. Nejprve ho zcela odmítneme s poukazem na jeho anestetiku, na svatý zákon soukromého vlastnictví a zanecháme ho v kategorii vandalství. V poloze druhé se pokusíme zodpovědět otázku, proč vůbec taková „obsese“ vzniká. V té třetí jsme schopni rozlišit rukopis toye od tahu zkušeného autora, ocenit umístění a nápad, estetické kvality – barevnost, formu atd. Překvapením, které přinesla výstava, je fakt, že lidí ve třetí skupině je poměrně velké množství.

Městem posedlí  vstoupili do nejprestižnějšího výstavního prostoru v Praze a citlivě se vypořádali s „přidělenou“ zdí. Nedopouštěli se pouze klasického graffiti jako POET 73, SMASH137, MASKER nebo BATES, ale i těch nejrozmanitějších kreseb, maleb (TRON, HONET, HORFE, ZEDZ, OBIC, BIOR, PASTA ONER, SWOON, REBEL INK, POINT, M-CITY, DELTA, HOW´N´NOSM, XDOG), 3D objektů (ZEDZ, POINT, H3T, EPOS257, PASTA ONER) a konceptuálních projektů (SPINO, AKAY, BRAD DOWNEY). Všechna díla měla stejně pomíjivou existenci jako pouliční výtvory – s koncem výstavy zanikla.

Městem posedlí nemohli samozřejmě zůstat pouze v „bílé krychli“, jejich volnou tvorbu bylo možné obdivovat třeba na Těšnově a pak na nejrůznějších místech po Praze, zejména na legálních zdech, které pomalovali POINT, PASTA ONER, XDOG, TRON, ESCIF, HONET, HOW´N´NOSM a ZEDZ. Více informací a hlavně všechny fotografie je možné nalézt v katalogu, který k výstavě vyšel a byl pokřtěn zároveň s vyhlášením vítěze soutěže o BEST PIECE, jímž se stal PASTA ONER. 

Městem posedlí doprovodila řada akcí a programů, které nechaly promluvit nejen samotné autory, ale i české a zahraniční teoretiky; které se zabývaly ekologií, postavením ženy ve světě graffiti atd.; více najdete v katalogu nebo na webu mestemposedli.cz či taktum.cz.

Městem posedlí vzniklo díky spolupráci Galerie hlavního města Prahy, agentury Taktum, občanského sdružení Trafačka a The Chemistry gallery. Záštitu nad výstavou převzal primátor hlavního města Prahy, MUDr. Bohuslav Svoboda. Doprovodné programy podpořila radní hlavního města Prahy, Aleksandra Udženija.

Městem posedlí inicioval Karel Srp a stvořil malý team:

Radek Wohlmuth, kurátor

„Kromě toho, že se v našem prostředí na té nejvyšší úrovni podařilo se ctí prolomit tabu ohledně vystavování street artu a graffiti v galerii a vytyčili jsme tak další oborový mezník, mi udělal radost hlavně neutuchající zájem o výstavu z řad lidí všech generací. Osobně jsem pak rád i za to, že díky naší výstavě se dostalo dost pieců od legend evropského i světového streetu a graffiti jako jsou řeba SWOON, HORFE, DELTA, HONET nebo SMASH137 - tam, kam patří především - tedy do pražských ulic.“

Jan Kaláb, Klára Voskovcová, spoluautoři koncepce

„Tvorba in situ, tj. fakt, že se umělci z různých zemí světa potkali v Městské knihovně a v podstatě na místě improvizovali, doplňovali se a pak ještě vyrazili do ulic, je právě tím, co odlišuje tvůrce vycházející ze street artu a graffiti od ostatních umělců. A to je i moment, který učinil z výstavy Městem posedlí živou, ačkoli riskantní akci. Riskantní právě pro to, že improvizace do galerie obvykle nevstupuje v takovém měřítku a pojetí. Tvůrci účastnící se Městem posedlí se vypořádali s výzvou bílé stěny po svém – a myslím, že překvapivě dobře.“ (KV)

Vladana Rýdlová, producentka, Taktum

„Práce na výstavě a doprovodném programu byla ohromnou výzvou pro všechny zúčastněné a náročná práce na projektu samotném mne osobně profesně i lidsky zocelila. Je za námi dlouhé období diskusí a bojů na místech příslušných i nepříslušných a hledání optimálních legálních ploch ve městě, které si svůj postoj ke graffiti scéně nevyjasnilo. Nakonec úspěch a rekordní návštěvnost. Dokázali jsme to. Díky všem, kteří v tom byli s námi.“

Blanka Čermáková, koproducentka, Trafačka

„Příprava výstavy a jejích programů spolu se sledováním writerů při hromadném malování v Městské knihovně mě, a podle výsledků i návštěvníky výstavy, dobila obrovskou energií. Byl to pro mne po festivale NAMES další euforický zážitek, který se doufám bude ještě v budoucnu opakovat. Díky moc všem umělcům za to, že přišli a přijeli, návštěvníkům za to, že se dobře a ve velkém počtu bavili a všem svým kolegům včetně pro všechny zásadní GHMP.“

Lucie Haškovcová, autorka workshopů pro děti, Ghmp

„Fakt, že o výstavu měly obrovský zájem školy a mladá generace, je výborným signálem. Začíná se u nich objevovat tendence, kdy přesyceni virtuální realitou
i přetlakem informací, preferují ,skutečnou´ realitu - být v přímém kontaktu s díly,  v ,terénu´ a aktivně komunikovat s uměním, s čímž souvisí i jejich gradující zájem právě o vizuální umění. Tahle kvalitní sonda do tvorby reprezentativního výběru umělců se streetartovými kořeny měla obrovský edukační potenciál a stala se díky své pestrosti i vizuálnosti nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Podněty z takové výstavy pak navíc mohou zpětně podpořit kreativitu nejen u budoucích tvůrců z nejrůznějších uměleckých oblastí, ale svým experimentálním charakterem může být výstava i podvědomým zdrojem tvořivosti pro vědecké obory. Přínos a smysl má hlavně taková výstava, která motivuje a inspiruje."
 
Petr Hájek, ředitel The Chemistry Gallery

„Spolupráce na projektu Městem posedlí a zejména na jejich doprovodných akcích nám ukázala, že je možné i v Praze realizovat velkoformátové venkovní malby (murals), a to i na exponovaných místech. Věřím, že skutečnost, kdy zúčastnění umělci dostali příležitost předvést své umění i ve svém přirozeném prostředí - prostředí ulice, byl jeden ze skvělých rozměrů této výstavy. Na získávání ploch pro legální velkoformátové venkovní malby budeme pracovat i nadále, tedy i po skončení výstavy, aby se Praha mohla skutečně zařadit po bok moderních velkoměst, kde lze umění a street art - vtipně zasazený do kontextu města - vidět na každém kroku.“

KATALOG

Dvojjazyčná publikace (čj a aj), kterou vydává společnost Taktum, je výjimečným a jediným dokumentem mezinárodní akce MĚSTEM POSEDLÍ. Na sto stranách a prostřednictvím dvaapadesáti fotografií dává nahlédnout nejen do stejnojmenné výstavy, ale provází i po pražských městských plochách, na nichž vznikly ojedinělé velkoformátové malby. Šestadvacet umělců z celé Evropy, USA a samozřejmě z ČR se v Městské knihovně Galerie hlavního města Prahy doslova střetlo s galerijními zdmi a osobitě pojednalo tento výsostně galerijní prostor. Dnes již uznávaní umělci, kteří přicházejí ze světa graffiti a street artu, potvrdili svou pověst legend tohoto žánru, jenž stále vyvolává kontroverzní reakce. Nicky (přezdívky), pod nimiž tvoří a pod nimiž je zná především dnešní mladší a nejmladší generace, mluví samy za sebe: AKAY, BRAD DOWNEY, DELTA, EPOS 257, ESCIF, HONET, HORFE, HOW & NOSM, M-CITY, MASKER, OBIC, PASTA ONER, POET 73, POINT, REBEL INK, SMASH137, SPINO, SWOON, TRON, XDOG, ZEDZ.

Katalog v grafické úpravě Petra Štěpána (Studio Najbrt) přináší nejen fotografickou dokumentaci výtvarných děl vzniklých v prvním říjnovém týdnu 2012. Prostřednictvím textu kurátora výstavy Radka Wohlmutha a kompletního seznamu děl (ať již vznikala v galerii či v ulici) je i teoretickou sondou do rozmanitého vizuálního světa urbánního umění dneška.

Grafická úprava: Petr Štěpán (Studio Najbrt)
Koncepce a texty: Klára Voskovcová, Radek Wohlmuth, Vladana Rýdlová
Fotografie: Oto Palán, Tomáš Souček, Marta Janušová a další
Rok publikace: 2012
Počet stran: 100
Počet ilustrací a příloh: 52
Formát: 210 x 280 mm
Vazba: V4, měkká vazba
Náklad: 1000 ks
Vydává: Taktum s. r. o.
ISBN: 978-80-260-3341-7 
Doporučená cena vč. DPH: 395 Kč  

 

Projekt

Ilegální umění v legálním světě.

Z podstaty kontroverzní výstava, která ukáže výběrový koncentrát graffiti a street artu tak, jak ho zatím zná jen málokdo. Jazyk ulice se znamením vandalismu u nás poprvé zarezonuje v mezinárodní konfrontaci a prestižním galerijním prostoru. Výstava na jednom místě představí českou writerskou špičku, zástupce silných evropských scén jako jsou Německo, Francie, Nizozemsko Španělsko nebo Polsko, i americké legendy. Nebudou chybět POINT, PASTA ONER, BIOR, EPOS 257, MASKER, SMASH137, HONET, DELTA, ZEDZ, REBEL INK, M-CITY, OBIC, POET 73, SPINO, TRON, XDOG, SWOON nebo HOW&NOSM. Objeví se tu silné individuality i skupinové projekty. Místo dostanou písmová klasika, velkoformátové obrazy, instalace, objekty, projekce, z akcí i odvrácená tvář graffiti - tagování a bombing. Piecy vytvořené speciálně pro tento projekt na zdi přímo v prostorách galerie vyhřeznou i na výrazná místa v Praze, mezi nimiž hraje klíčovou roli kultovní Nuselák. Atypickou výstavu doplní přednášky, prezentace, projekce a zdokumentuje katalog.

AKAY, BATES, BIOR, BRAD DOWNEY, DELTA, EPOS 257, ESCIF, HONET, HORFE, HOW´N´NOSM, M-CITY, MASKER, OBIC, PASTA ONER, POET 73, POINT, REBEL INK, SMASH137, SPINO, SWOON, TRON, XDOG, ZEDZ

  • Místo konání: Městská knihovna v Praze
  • Termín: 10. říjen 2012–13. leden 2013
  • Kurátor: Radek Wohlmuth
  • Autoři koncepce: Jan Kaláb, Klára Voskovcová
  • Pořadatel doprovodných programů: Blanka Čermáková, Trafačka o.s. ve spolupráci s The Chemistry Gallery, FAGani BU2R/MeetFactory
  • Pořadatel: Taktum s.r.o.
  • Producent: Vladana Rýdlová
  • Konání doprovodných programů: Městská knihovna v Praze, Trafačka, Meet Factory

Záštitu nad výstavou převzal primátor hlavního města Prahy MUDr. Bohuslav Svoboda.
Doprovodné programy se konají pod záštito u radní hlavního města Prahy Aleksandry Udženija.
Pořádají: Taktum, Galerie hlavního města Prahy.

Doprovodné akce

Přednáška

Street Talk

GHMP, Malý sál Městské knihovny

Prohlídka s autory

CITY WALK

Trafačka, Verdunská 941, MeetFactory

Fotogalerie

Městem posedlí
Městem posedlí
Městem posedlí
Městem posedlí
Městem posedlí
Městem posedlí
Městem posedlí
Městem posedlí
Městem posedlí

Video

Pro média