taktum

Best Piece/Stuck on the City

Legální zdi po celé Praze

Nejrozsáhlejší sekcí doprovodného programu k výstavě Městem posedlí je malování na nových i tradičních legálních zdech po celé Praze. Vzniká galerie pod širým nebem. Na konci října 2012 bude vyhlášena soutěž o nejlepší „piece“, nejlepší nástěnnou malbu. Diváci budou moci hlasovat prostřednictvím webových stránek a v prosinci 2012 bude vyhlášen výsledek hlasování.